Prezidentský program – Maroš Šefčovič

 1. Chcem byť prezidentom prosperujúceho Slovenska

  Európa starne a s tým sa spája celý rad rizík. Podpora rodiny, ako aj vytvorenie pohodlia pre neúplné rodiny, je jeden z podstatných prostriedkov, ako zamedziť  strate identity Európy. Silné Slovensko a silná Európa prežije iba so silnou rodinnou politikou.

  Môžem verejne sľúbiť, že ako človek so sociálnym cítením nikdy nepodpíšem zákony, ktoré by zrušili obedy zadarmo, vlaky zadarmo, podporím diskusiu o flexibilnej materskej dovolenke či štartovacom školskom balíčku. To všetko sú návrhy, ktoré považujem za racionálne.

  Chcem z pozície prezidenta vytvoriť tlak na zmenu vianočného príspevku na 13. dôchodok. Naši seniori vytvorili počas svojho života hodnoty a je načase náš dlh im splatiť. Plne podporujem celospoločenskú snahu presadiť ústavný zákon, ktorý zastropuje vek odchodu do dôchodku.

  V kontexte ďalšieho rozvoja sociálneho charakteru Slovenskej republiky urobím všetko pre to, aby vznikajúca Európska agentúra práce našla svoje miesto v Bratislave. Dovolím si z tohto miesta vyhlásiť, že veľmi dobre viem, kde, ako a s kým na túto tému efektívne lobovať v prospech Slovenska. Ako podpredseda európskej vlády, poznám vnútorné mechanizmy fungovania európskych inštitúcií a mám veľmi veľa dobrých a myslím si, že aj užitočných kontaktov pre Slovensko.

  Tak ako som v skratke uviedol na prvej tlačovej konferencii pri oznamovaní kandidatúry, tak aj dnes opakujem – ako prezident budem dôsledne vyžadovať, aby mi vláda ku každému kľúčovému zákonu predložila aj doložku sociálnych dopadov na zraniteľné skupiny ľudí. Mám na mysli najmä dôchodcov, nízkopríjmové skupiny, mladých ľudí, mladé rodiny a študentov.
 2. Chcem byť prezidentom, ktorý posilní sociálny rozmer spoločnosti

  Ide o môj záväzok, že ako prezident budem dôsledne dbať nielen na udržanie, ale aj neustále posilňovanie sociálneho rozmeru spoločnosti, v ktorej žijeme. Trend zlepšovania kvality života občanov musí pokračovať. Kvalita života, jej rast a dôstojný život pre všetkých sú pre mňa životne dôležité témy.

  Môžem verejne prisľúbiť, že som pripravený uskutočniť okrúhle stoly za účasti všetkých politických strán s cieľom venovať sa kvalite života našich občanov. Hľadať prienik pri prijímaní sociálnych opatrení a hľadaní nových. Na mesačnej báze chcem diskutovať s predstaviteľmi rezortu práce a hľadať spolu s nimi možnosti, ako prijímať riešenia smerujúce k vyššej kvalite života.

  Som rád, že vláda radikálne zvýšila minimálnu mzdu na 520 EUR mesačne a navýšila mzdu zamestnancov v štátnej a verejnej správe o 20 percent. Rovnako podporujem vyššie príplatky za prácu v noci a vo sviatok, ako aj príplatky za prácu počas víkendov. Budem tlačiť na to, aby zvyšovanie miezd rástlo ešte rýchlejšie a životná úroveň ľudí sa neustále zvyšovala.

  Chcem súdržné a sociálne Slovensko.
 3. Chcem byť prezidentom pre ľudí

  Ide o môj záväzok z úvodnej tlačovej konferencie o pláne viac otvoriť prezidentský palác verejnosti. Trvám na tom, že priamo zvolený prezident Slovenskej republiky musí minimálne raz za mesiac pravidelne v Prezidentskom paláci usporiadať Pracovný deň otvorených dverí. Zdôrazňujem slovo „pracovný“. Bude to deň, kedy prezident a celá jeho kancelária privítajú ľudí, ktorí sa na nás obrátia s konkrétnym problémom. Musí byť prirodzené, aby si prezident minimálne jeden deň v mesiaci našiel čas na občanov, ktorí budú považovať za potrebné sa s ním stretnúť.
 4. Chcem byť prezidentom Slovenska, ktoré je jasne etablované v západnom civilizačnom okruhu

  Tak nám hovorí naša história a také sú aj naše životné záujmy. To je aj politický odkaz tých, ktorí zakladali modernú éru slovenskej politickej štátnosti písanú od čias Milana Rastislava Štefánika.  Ide o môj záväzok, že ako prezident budem aktívne a celou váhou mojich skúseností a kontaktov brániť a posilňovať naše aktívne pôsobenie v Európskej Únii. A nielen preto, že v štruktúrach únie sa veľmi dobre vyznám, ale najmä preto, že naše aktívne členstvo v Európskej Únii je zárukou našej prosperity, bezpečnosti a ďalšieho rozvoja.

  Zároveň chcem budovať korektné a vzájomne rešpektujúce vzťahy na východ. Európsky kontinent potrebuje dialóg východu so západom, iba tak spoločne môžeme čeliť výzvam, ktoré predstavujú bezpečnostné riziká pre európsku civilizáciu.
 5. Chcem byť prezidentom celospoločenského zmieru

  Dnes viac ako inokedy sa potrebuje spoločnosť a politická scéna vrátiť k politike konsenzu. Slovensko je oslabené a vyčerpané politickými zápasmi a vnútornými spormi, ktoré nahrávajú radikálnym politikom ponúkajúcim rýchle riešenia bez opory v skutočnom svete. Nebezpečenstvo extrémizmu, lacných riešení je reálne. Je to najväčšie nebezpečenstvo, akému naša krajina za posledné desaťročia čelila. Chcem apelovať na historickú pamäť národa, že vždy, keď sme sa dokázali v minulosti zjednotiť na pozitívnych myšlienkach, či už pri vzniku ČSR,  SNP alebo vstupu do EÚ, posunuli sme krajinu vpred a vytvorili jej podmienky pre bezpečný rozvoj.

  Ide o môj záväzok prispieť ku celospoločenskému zmieru. Dnes Slovensko nepotrebuje prezidenta, ktorý iba vyjadruje svoju nezávislosť od politických strán. Slušnosť musí byť prirodzenou súčasťou jeho osobnosti a rešpekt k právnemu štátu jeho základným hodnotovým vybavením. Okrem týchto dvoch predpokladov ponúkam predovšetkým témy, ktoré nás zjednotia. Ponúkam budúcnosť pre Slovensko. Nie v hádkach odtrhnutých od života ľudí, ale v navrhovaní opatrení, ktoré zmenia ich život.

 6. Šiesty záväzok nebudem musieť plniť sám.

  Tak, ako po celý život, aj dnes tu pri mne stojí moja manželka Helena. V prípade úspechu vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky je Helena pripravená s plnou vážnosťou a nasadením prevziať úlohy prvej dámy. Jej kľúčovými témami budú solidarita a pomoc slabým.

  Pani Šefčovičová

  Počas svojho života, som vždy stála pri manželovi. Pre jeho životné poslanie som mu budovala pevné rodinné zázemie.

  Pred nami je nová výzva a som pripravená stáť po jeho boku rovnako ako doposiaľ. Máme tu silnú tradíciu prvých dám, pani Kováčová, Schusterová či Gašparovičová. Základom ich pôsobenia bola pomoc slabším, či handicapovaným a vo všetkom dobrom, čo v tejto oblasti vytvorili, chcem pokračovať.

Záver:

Dovoľte mi preto pozvať všetkých ľudí dobrej vôle k spoločnej zodpovednosti za národ a jeho budúcnosť. Podávam vám svoju ruku, vám, ktorým záleží na budúcnosti národa a na rozvoji nášho štátu.