• Narodený 24. júla 1966 v Bratislave, kde prežil celé svoje detstvo.

Vzdelanie

 • Vysokoškolské štúdium začal v roku 1984 na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.
 • V rokoch 1985-1990 študoval na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov, odbor medzinárodných organizácií, jazyková kombinácia EN-FR-RU. Téma diplomovej práce: úloha Medzinárodnej organizácie pre jadrovú energiu pre mierové využitie jadrovej energie a nešírenie jadrových zbraní.
 • V roku 1994 mu Právnická fakulta UK v Bratislave nostrifikovala červený diplom a priznala titul doktor práv JUDr. V rokoch 1996 až 2000 tam absolvoval post-graduálne doktorandské štúdium medzinárodného a európskeho práva, zavŕšené priznaním hodnosti PhD.
 • V roku 1990 absolvoval kurz Francúzština: jazyk diplomacie a medzinárodného práva na Université Perpignan v Paríži.
 • V roku 1991 absolvoval kurz pre diplomatov na Hoover Institution, Stanford University, USA.
 • Ovláda angličtinu, francúzštinu, ruštinu a pasívne základy nemčiny.

Stanovisko dekana PraF UK:

Kariéra

 • Profesionálnu kariéru začínal v roku 1990 na Federálnom ministerstve zahraničných vecí ČSFR v Prahe ako poradca 1. námestníka ministra.
 • Od roku 1991 pôsobil postupne ako 3. tajomník a konzul na československom veľvyslanectve v Harare, Zimbabwe.
 • Následne bol zástupcom veľvyslanca a 2. tajomníkom na veľvyslanectve v Ottawe, Kanada.
 • Po návrate sa stal pracovníkom Ministerstva zahraničných vecí SR: najprv referent na odbore krajín EÚ a NATO, neskôr zástupca riaditeľa uvedeného odboru, zástupca riaditeľa a napokon riaditeľ kancelárie ministra.
 • Následne pôsobil ako zástupca veľvyslanca na Stálej misii SR pri Európskych spoločenstvách v Bruseli.
 • V rokoch 1999 až 2002 bol veľvyslancom SR v Tel Avive, Izrael.
 • Po návrate v roku 2002 zastával funkcie generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnej spolupráce a následne pre európske záležitosti, keď vrcholili prístupové rokovania SR do EÚ.
 • V rokoch 2004 až 2009 pôsobil ako stály predstaviteľ SR pri EÚ v Bruseli a počas tohto obdobia prispel k hlavným integračným úspechom Slovenska: vstup do Schengenu a do eurozóny a vyjednávania o prvom rozpočte EÚ, ktorý pokrýval eurofondy pre Slovensko.
 • Od roku 2009 je najvyššie postaveným Slovákom v Bruseli: nastúpil do Európskej komisie ako komisár zodpovedný za vzdelávanie, kultúru, mládež a šport.
 • V rokoch 2010 až 2014 sa stal podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu: významný post, ktorý zavádzal do praxe Lisabonskú zmluvu a takisto rozsiahlu reformu európskej administratívy s úsporou takmer 6 mld. EUR.
 • V roku 2014 sa po úspešných voľbách do Európskeho parlamentu (za stranu Smer-SD) stal podpredsedom Európskej komisie pre Energetickú úniu: silný post, pretože prepája prácu 14 komisárov pre oblasti ako energetika, klimatické zmeny či doprava. Zodpovedá zároveň za vesmírnu politiku EÚ, ktorá vzhľadom na globálnu súťaž rastie na význame.